Dynamik i musiken

Dynamik i musiken, det här är vad vi ska utforska idag.
Det är ett av de viktigaste elementen i musiken eller ett av de viktigaste musikaliska elementen.
Ändå har min erfarenhet varit att vi bryr oss lite om det och hur vi bryr oss är fel.
Det är vanligtvis förvirrat av många med ljudnivå och ljudtryck. Det verkar vara kontroversiellt men om vi vill ge en kort definition: ”läran om ljudnivå i musiken”.

… var är då de dolda detaljerna?

Fram till mitten av 1700-talet (barockmusik) hade ingen gjort något skriftligt meddelande med sådana indikationer varken i noter eller i andra skrifter, följaktligen hade musikerna bestämt sig för användningen och betoning av detta.

music dinamic

Slutsatsen är att:

Dynamik är ett av de viktigaste verktygen för musikalisk manipulation. Dynamik har mycket att göra också med rytm, och kontrapunkt är den primära kärnan i varje dynamik.

Ljudet i sig kan inte vara för högt eller tyst, därför kan ljudnivån alltid kännas jämfört med ett annat ljud. Med andra ord är dynamiken skillnaden mellan ljudnivåerna för tysta och höga ljud, och även omfattningen och längden på tystnaden mellan två ljud är mycket viktig.

Tidigare hade den gradvisa ökningen i volym av en musikalisk passage (så kallad “crescendo”) och den gradvisa minskningen i volym av en musikalisk passage (så kallad “decrescendo) bildats i musik.
Barockmusik använder dynamiken i mindre omfattning och måttligt, men klassisk musik är mycket rik på dynamiska effekter.

Dynamics in the music

Dynamik kan vara både stadig och flyktig, eller gradvis öka och plötsligt, explosiv.
Musikens dynamik är inte en exakt kvantitet, det är snarare en subjektiv uppfattning, det beror bland annat på det fysiska avståndet mellan artisten och publiken, platsens akustik, ljudkällans typ (instrument, sångare eller artist) och sist men inte minst kompositörens, musikerens och lyssnarens unika koncept.

Många varianter av dynamik kan observeras i den musik som valts för idag. Vi kan hitta gradvisa, flyktiga och också snabba, explosiva typer av dynamik.
En sak är säker, det är en sensationell gitarrspel.

Ha en bra dag

Skrivet av Róbert Polgár

Kategorier: Blog