RIKTLINJER FÖR TRANSPORT.

Vårt mål är att ge våra kunder en exakt leveranstid och att hålla oss till den. Vi tar leveranstiden på stort allvar!
Vi strävar alltid efter att våra kunder ska få den produkt de köpt så snabbt och säkert som möjligt.

I länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (t.ex. Schweiz, Storbritannien) ska tullar betalas på försändelsen av produkterna (tullbeloppet kan variera från land till land).

BAKGRUND

Naturligtvis återbetalar vi priset på produkten endast om produkten och förpackningen returneras till oss i gott skick (packa den returnerade produkten mycket omsorgsfullt!).

Om du vill returnera produkten och förpackningen är skadad efter att du returnerat den, kommer priset på förpackningen att dras av från återbetalningsbeloppet.

Kontrollera noggrant de beställda produkternas skick vid leverans och behåll fakturan och förpackningen! Om den produkt som du får efter leverans är skadad, defekt eller smutsig, eller om färg, storlek eller material inte är som beställt, vänligen meddela oss detta inom 2 arbetsdagar efter mottagandet via e-post eller telefon. Om du inte gör det kommer kostnaden för att returnera produkten/produkterna inom 2 dagar att debiteras kunden!

Om kunden inte får den eller de produkter som han eller hon beställt eller om vårt företag gör något annat fel i leveransen av produkterna, ersätter vi kunden för fraktkostnaderna för att returnera produkterna, men endast upp till det belopp som kunden tidigare betalat för leveransen av produkterna.

BAD BUNCH
Om du märker att förpackningen är skadad ska du underteckna kvittot med anteckningen “Mottagen med reservation!”.
Du bör sedan kontakta paketleverantörens (DHL-kurirföretaget) eller vårt företags reklamationsavdelning för att få hjälp med reklamationen. Ange försändelsens spårningsnummer som identifiering.

OUTSOURCADE VAROR
Om det inte finns några tecken på skador på försändelsens förpackning, men du märker skador på produkten efter uppackning, har du 48 timmar på dig att anmäla skadan till fraktbolaget eller direkt till Perfect Acoustics kundtjänst via e-post. Efter 48 timmar kommer denna typ av reklamation inte att accepteras. Tack för din förståelse.
(Enbart en intakt förpackning eller låda garanterar inte att den produkt som levereras i lådan är oskadad!).
Se till att produkten är oskadad vid ankomsten. Öppna lådorna eller förpackningen innan kuriren.
Om du märker någon skada, skriv en detaljerad rapport till kuriren omedelbart!
Det är kurirens skyldighet att skriva rapporten, oavsett hur bråttom det är till nästa adress !!!!.
Om du märker någon upptäckt skada, skicka ett e-postmeddelande till PERFECT ACOUSTIC så snart som möjligt. skicka alltid bilder som visar skadan ! !
Se till att behålla den skadade förpackningen och produkterna tills produkten har inspekterats av kurirföretaget. På så sätt säkerställer du att kurirföretaget är säkert på att produkten verkligen har skadats under transporten.
Se till att behålla fraktsedeln och rapporten, eftersom dessa dokument är viktiga för kundens krav!

Produkterna kan endast returneras i originalförpackning och med faktura som styrker köpet/kvittot! Om beställningen av produkten avbryts innan leveransen har påbörjats – återbetalas produktens pris till köparen och fraktkostnaden betalas av köparen, men om leveransen redan har påbörjats, återbetalas i så fall priset på den avbrutna produkten till köparen, men fraktkostnaden betalas av köparen! Om endast förpackningen är skadad – kommer priset för förpackningen att dras av!

Om köparen av någon anledning inte får den beställda och levererade produkten (t.ex. inte hemma eller av någon annan anledning) och kurirföretaget returnerar produkten till oss, kommer fraktkostnaden och kostnaden för att returnera produkten att bäras av köparen!

Om köparen vid mottagandet av den beställda produkten upptäcker skador på förpackningen eller produkten, ska budfirmans anställd ta en rapport på plats där skadan registreras. I avsaknad av anmälan ska frakt- och returkostnaderna för den skadade förpackningen eller den skadade produkten bäras av köparen!

Akustikgardiner kan endast absorbera ljud på 10-20 decibel om de installeras helt utan springor och om rummets akustik är tillräcklig! Vi kan inte ta tillbaka gardinerna på grund av problem/klagomål!

När det gäller beställningar av skräddarsydda gardiner eller paneler är det inte längre möjligt att ändra eller avbryta beställningen när beställningen väl har gjorts och betalats, eftersom vi inte kan återbetala priset!