Akustiska mätpaket

Vi utför akustisk design och mätning innan ditt köp för att försäkra att du bara köper de absorberande panelerna som du verkligen behöver för att få en perfekt ljudupplevelse. Vi kan uppnå detta på flera sätt.

Akustisk planering online

Vårt mest fördelaktiga paket när det gäller priset.
Inga resekostnader
Avstånd är inte ett problem

Online-planeringsavgift: 20 Euro

Grundläggande mätningar:

Mer detaljerad analys
Chans att diskutera skräddarsydda lösningar och specifika behov

Avgift för de grundläggande mätningarna: 130 Euro + reseavgift

Premiummätningar:

Mätning, akustikprodukter kan testas och köpas på plats.

Innehåller följande tjänster:

Uppmätning av rummets funktioner, akustik design, mätning efter de akustikförbättrande  artiklarna placerats i rummet enligt den akustiska designen.

Avgiften för premiummätningarna: Euro 280 för de första två timmarna och 55 euro för varje påbörjad timme som räknas från ankomst tills vi packar ihop.
Reseavgift enligt specifika avtal.

pack for acoustic measurement (2)

Vilket paket rekommenderas?

Frågan vilket paket rekommenderas för mig uppstår ofta. Är det värt att välja det större paketet direkt eller räcker ett mindre paket?
Hur vi är utrustade med akustiska enheter beror i grund och botten på vår intressenivå – vår passion – för ljud och på vår budget.

Till de som just börjat bekanta sig med detta område, de som nyligen har köpt ett nytt hemmabiosystem och vill få bättre ljud eller bara är nyfikna på vad man kan få ut av en äldre enhet eller kanske be oss om lösningar på ett specifikt akustikproblem, rekommenderar vi vanligtvis online- eller grundpaketet.

Emellertid är akustik vanligtvis beroendeframkallande för de som verkligen är intresserade och därför blir enligt vår erfarenhet många återvändande kunder över tiden.
Vi rekommenderar premiummätningar till de som är väl medvetna om akustikens betydelse och är redo att ta nästa steg mot att uppnå drömmen.

Till de som är villiga att köpa och placera lämplig mängd panelabsorbenter för att uppnå perfekt ljud.

Det är värt att välja vårt akustik-designpaket online i följande fall:

  • om ditt hemmabiorum eller vardagsrum ligger på ett större avstånd från oss,
  • om du är intresserad av akustik, håller på och sätter ihop ditt ljudsystem och du vill ha några absorbenter utöver själva ljudutrustningen.

För att beställa online-paketet, skicka oss en bild av rummet där du vill placera de akustiska artiklarna till e-postadressen: perfectacoustic.com@gmail.com

På bilderna måste rummet vara synligt från vägg till vägg. Vänligen ta bilder på varje sida av rummet och ha möbler och annan inredning placerat som vanligt. Vi behöver veta om dessa när vi planerar för och designar de nödvändiga ljudpanelerna.

Förutom bilderna behöver vi följande detaljer för planeringen:

Rummets storlek: höjd, bredd, längd,
Typ av väggar – vilket material de är gjorda av, t.ex. gipsskivor, tegel, betong.
Vi behöver ingen ritning över rummet.

Baserat på detaljerna och informationen från fotona beräknar vi antalet nödvändiga absorbenter och diffusorer med ett datorprogram.

Vi skickar ett skriftligt utkast av resultatet av onlineplaneringen och placeringen av akustikprodukterna och ger en detaljerad förklaring över telefon. Vi ger också förslag på var och hur vi skulle ställa de föreslagna högtalarna, lyssnarpositionen och möblerna.

Grundläggande mätningar

Mätningar utförs på plats. Vi kan mäta rummets förhållanden, dess utformning och väggens typ i detalj. Vi kan till och med mäta väsentliga data som efterklangstiden eller värdet på ljudtrycket hos högtalarna.
Efter mätningen beräknar vi på plats vilken typ och hur många absorberande paneler som behövs för att få bästa möjliga ljudupplevelse med prestandan hos det befintliga ljudsystemet och rummets förhållanden.
Det är möjligt att konsultera om egna idéer och funderingar om till exempel panelernas material, färg eller dolda lösningar på platsen.

Den grundläggande mätningen tar vanligtvis en timme beroende på rummets förhållanden.

För att beställa det grundläggande mätningspaketet, kontakta oss på e-postadressen: perfectacoustic.com@gmail.com

Premium akustiska mätningar

Mätningen utförs på plats, och vi tar med oss absorberande paneler.
Under mätningen kan vi helt identifiera akustikens problem och erbjuda lösningar för dem.

Resultatet kan testas på riktigt på plats utrustad med våra paneler.

Premiummätningen tar vanligtvis två timmar beroende på rummets akustik.

För att beställa premiummätningspaketet, kontakta oss på e-postadressen: perfectacoustic.com@gmail.com
Vänligen ange exakt storleken på rummet i e-postmeddelandet: höjd, bredd, längd och typ av väggar – gipsskivor, tegel eller betong. Skicka oss bilder där rummet måste vara synligt från vägg till vägg om möjligt. Vänligen ta bilder på varje sida av rummet och ha möbler och annan inredning på sina vanliga platser.

Med foton och datat kan vi identifiera och beräkna antalet och typen av paneler som behövs, innan vi åker ut. Vi levererar dessa paneler med en skåpbil till platsen för premiummätning på dagen som avtalats med klienten och kan utrusta rummet omedelbart.

Hifi room acoustic measurement and construction (2)

På vilket sätt är mätning med absorberande paneler på plats annorlunda?

Endast premiummätningspaketet innehåller mätning på plats med ljudabsorptionsutrustningen uppsatt.

Ljudtest

Jag identifierar problemen också genom att lyssna på en uppsättning testmusik. Här är min favoritmusik utvecklad för att testa basen:

Om du hör surrande, knorrande bas när du lyssnar på musik innebär det att efterklangen i rummet inte kan lugna tillräckligt snabbt under 200Hz, och du kommer att höra ett kontinuerligt brummande. Det andra problemet som kan uppmärksammas i dessa fall är att det inte hörs någon trumma med rätt dynamik. Endast ett halvhjärtat dunsande kan höras. I sådana fall kommer det att bli en stor dipp under 150Hz. I värsta fall får man båda på samma gång.

Vad kan vi höra vid mätningen på plats?

Under premiummätningen kan vi testa intensiteten och fasen för det ankomna reflekterade ljudet, om det finns någon efterklang eller eko eller annan störande ljudeffekt som kan förvärra ljudets kvalitet – med rummet inrett enligt de preliminära uppgifterna, i klientens närvaro, i rummet där han/hon oftast lyssnar på musik eller tittar på film.

När vi lyckats identifiera de akustiska avvikelserna i rummet och blivit klara med våra mätningar, kommer den bästa delen: lyssningen. Kunden kan lyssna på sitt ljudsystem i en atmosfär med idealisk akustik. Oftast upplever vi här att kunden nickar nöjt med ett brett leende över ansiktet.
Naturligtvis beror resultatet alltid på de faktiska förhållandena i rummet, men i allmänhet beskriver våra kunder de förändringar som resulterar av den akustiska förbättringen på följande sätt:

”Känns som en enorm ökning av rummet, renare ljud.”
”Extremt skarp känsla av instrumentens positionering.”
”Ljudbilden framför oss var platt innan, men nu omges vi av den.”

”Det är som att sitta bland musikerna ”
”Basens surr är borta, basen blev snabb, detaljerad och dynamisk”
”Jag upptäckte nya detaljer i ljudet och nya instrument blev tydliga i musik jag lyssnat på många gånger.”

Behöver jag köpa panelerna som placerades ut under mätningen?

Medan de akustiska enheterna placeras mäter vi kontinuerligt rummets akustiska egenskaper. Genom detta kan kunden själv följa effekten av panelabsorbenterna och förbättringen av rummets akustik.

Mätningen kan avslutas när som helst om kunden är nöjd med den förbättrade ljudkvaliteten, inte vill placera fler absorbenter i rummet eller inte vill överskrida den två timmars tidsram som ingår i baspaketet.

Om vi vill njuta av det perfekta ljudet omedelbart är det värt att överväga att köpa alla de absorbenter som behövdes för att få till det i det givna rummet.
Naturligtvis är det möjligt att köpa ett mindre antal paneler på en gång och utöka sortimentet ytterligare senare. I händelse av en kompromisslösning tar vi ner panelerna i omvänd prioritetsordning.

Akustisk mätning

Viktigt!

Om du bestämmer dig för att köpa ytterligare absorbenter senare kan vi bara garantera ljudet som uppnåddes och hördes under mätningarna om du väljer bland produkter från Perfect Acoustic! Paneler från andra tillverkare kan leda till helt olika resultat

Vad är inte möjligt på plats?

Det enda vi inte kan mäta under vårt besök är taket eftersom vi inte tar bygg- och installationsarbeten. Under mätningen placerar vi de absorberande panelerna där vi behöver dem för att nå det viktigaste målet: att mäta nyttan av panelerna.

Implementerar vi också enligt kundens egna idéer?

Förutom maximala effektivitet har vi också fokus på det estetiska när vi tillverkar våra produkter. Vi åtar oss också att förbereda skräddarsydda paneler som passar stilen på lägenheten och kundens smak. Låt oss veta dina egna idéer när vi diskuterar design på plats.

BG