Ljudisolering Artikel Sammanfattning:

Denna artikel presenterar omfattande olika metoder för ljudisolering. Den diskuterar i detalj hur ljud kan minskas i ett visst rum med hjälp av akustiska väggar och introducerar de skadliga effekterna av ljud. Läsaren kan lära sig hur dessa metoder kan tillämpas i olika typer av utrymmen för att minska buller.

Buller och Ljudisolering Lösningar:

Buller består av ljud med olika styrkor och frekvenser. På grund av dessa effekter kan väggisolering och inre väggisolering vara avgörande. Graden av hörselskada beror på intensiteten av bullerexponeringen. Ljudisolerande väggar kan hjälpa till att minska buller.

KONSEKVENSER AV BULLEREXPOSITION:

Buller – även inom tillåtna gränser – kan vara skadligt. Att isolera en bostad för ljud är ett viktigt steg i att minska bullernivåerna.

Typer av Buller och Metoder för Ljudisolering:

 • Luftburet ljud: Ljud som färdas genom luften och kan tränga igenom nästan allt är inte lätta att sakta ner eller absorbera. Dessa ljud kan minskas med ljudisolerande paneler, som finns i olika typer. Den enklaste varianten behöver fästas på väggarna.
 • Stötljud: Stötljud kan lätt minskas med tät och tjock akustisk matta, samt ljudisolerande skum placerat under. Tyvärr kan dessa vibrationer också överföra ljud genom väggar, mot vilka ljudisolerande väggar kan vara effektiva. Dessa vibrationer kan hanteras genom väggavkoppling, dvs. ett isolerat luftgap, så att ljud och vibration inte kan överföras till väggarna, eller genom att isolera hela väggen också.
 • Akustiskt buller: Ljud som reflekteras av väggar orsakar ekon. I detta fall kan ljud som kommer in i rummet förstärkas upp till fem gånger. Här är inre ljudisolering nyckeln, eller ljudabsorberande element bör användas på väggarna.

Placera akustisk matta på golvet. Är Perfekt (Eftermontering) Väggljudisolering Möjlig? Eftermontering av ljudisolering med paneler är möjlig, men att uppnå perfekta resultat är svårt. Inre väggljudisolering kan hjälpa till att minska buller, men garanterar inte fullständig tystnad.

Buller och ljudisolering:

För Effektiv Rumsljudisolering: Vad Kan Vi Göra?

Att ljudisolera ett rum kräver inte drastiska åtgärder såsom att riva väggar. Istället kan effektiva resultat uppnås genom att använda rätt metoder, såsom att använda flerskiktiga ljudisolerande väggar och akustiska paneler. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens material och struktur när man utformar bullerskydd för att undvika oönskade akustiska effekter.

När vi köper en använd fastighet måste vi vara beredda på möjligheten att det brusar konstant i fastigheten, som i sin tur kan skapa psykiska problem och störningar. Små barn och spädbarn är speciellt känsliga för skadliga ljudeffekter och för dem är det speciellt viktigt att vi är noga med ljudisoleringen.

Väggljudisolering: Rum-i-Rummet Metoden

Buller och ljudisolering:

En mer drastisk metod är att konstruera ett rum i rummet, vilket innebär att skapa en akustisk vägg, men detta minskar det användbara området av rummet. Väggisolering börjar med en ram gjord av träreglar fästade till väggen, som är 5-10 cm tjock. Akustisk mineralull placeras i denna ram, eller för de som föredrar att inte använda mineralull, Elitexa extra tät akustiskt skum, som väger 80kg/m3. Efter detta säkras gips till ramen. Dock är ett lager gips inte tillräckligt, eftersom gipset fungerar som en membran när ljudet träffar det, vilket potentiellt kan förstärka det. Därför rekommenderas att applicera ett andra lager gips, och det är viktigt att placera 7-100 mm tjocka Elitexa extra täta, 180kg/m3 densitet akustiska skumplattor mellan de två lagren av gips, för att förhindra att gipsskivorna rör vid varandra och därmed sprider ljudet vidare. Vibrationer är en nyckelmetod genom vilken ljud reser.

Med denna metod kan buller som kommer utifrån avsevärt minskas samtidigt som den interna akustiska miljön förbättras.

Orsaker Och Lösningar För Ekoeffekter Efter Ljudisolering: Väggljudisolering

Efter väggljudisolering kan ett ekoeffekt uppstå i rummet på grund av hårda, raka ytor som låter ljud studsar obehindrat, vilket därmed ökar bullret.

Användning av inre ljudisolering, såsom akustiska paneler eller tunna, 2-4 cm tjocka Elitexa akustiska skum, erbjuder en lösning. Dessa skum, placerade på väggarna, förhindrar ytterligare spridning av ljud, vilket avsevärt minskar bullernivåerna i rummet.

Effektiviteten Av Ljudisolering Och Golvens Roll

Efter att ha isolerat ett rum uppstår frågan varför bullerminskningen endast är 40%? Detta beror på att ljud också reser genom golvet. Detta kan mildras genom att använda extra tät, 4 cm tjock Elitexa ljudabsorberande skum på golvet, under parkett, eller till och med använda akustiska mattor, vilket ger ännu mer effektiv ljudabsorption.

Inre Väggljudisolering: En Enkel Och Kostnadseffektiv Metod

Elitexa extra tätt skum är en utmärkt, kostnadseffektiv lösning för inre väggisolering som inte kräver en professionell. Elitexa skum är tio gånger tätare än vanliga skum, vilket effektivt absorberar låga och mellanregisterljud, minskar buller från gatan eller grannar. Skummets självhäftande baksida gör dem lätta att applicera på väggar, tak eller till och med golv, viktigt att placera dem sömlöst.

Påverkan Av Väggisolering Med Extra Tätt Skum

 • Inget behov av professionella: Att applicera det 4 cm extra täta skummet är enkelt, så det kan göras utan professionell hjälp.
 • Dubbel Ljudabsorption: Det extra täta skummet är mer effektivt än 90kg/m3 akustisk mineralull, med utmärkta ljudabsorberande egenskaper.
 • Estetiskt Utseende: Ger en vacker, enhetlig yta även i sitt obehandlade tillstånd. Dekorativa Alternativ: Skummets yta kan dekoreras med tapet eller färg, vilket gör det estetiskt kompatibelt med hemmets stil.
 • Behåller Ljudabsorberande Egenskaper: Behåller sina ljudabsorberande och ljudisolerande egenskaper även efter dekorativa ingrepp. Dessa punkter demonstrerar att extra tätt skum ger en enkel, estetisk och effektiv lösning för väggljudisolering.
  kan även monteras på väggen
  kan även monteras på väggen

   

Glöm Inte Att Isolera Öppningar

Naturligtvis börjar man med att isolera gliporna vid fönster och dörrar eftersom även den minsta glipa kan släppa in mycket buller.

När det är gjort, är det värt att också isolera mot buller med ljudabsorberande gardiner placerade framför fönstren och dörrarna. Perfect Acoustic’s ljudabsorberande och ljudisolerande gardiner är gjorda av det tätaste och tjockaste ljudabsorberande material som finns tillgängligt på marknaden, anpassade till unika storlekar. Detta är viktigt eftersom ju tyngre och tätare ett material är, desto bättre kan det blockera buller från lägenheten. En annan oumbärlig del av bullerskyddet är installationen utan glipor. Därför är det viktigt att varje gardin sys med precisa mått, för att därmed optimalt utnyttja gardinernas ljudabsorberande egenskaper. Det är rådligt att begära gardinband för upphängning för att undvika något glapp mellan gardinskenan och gardinen. Tyvärr kan ljud passera genom gardinringarna, så jag rekommenderar dem vanligtvis inte. – Det är värt att beställa dubbla bredden av dörren eller fönstret för gardinen eftersom det inte bara ger ett vackert vågigt utseende utan också absorberar ljud mycket bättre eftersom mängden material kommer att vara dubbel.Akustiska gardiner (2)

Undvik Vanliga Misstag Som Alla Gör!

Till exempel: Om vi tar oss an ljudisolering på egen hand kan vi göra flera misstag om vi väljer fel typ av material. Under inga omständigheter ska vi snåla med isoleringsmaterial eftersom om vi använder material av underlägsen kvalitet kan de förvridas eller deformeras över tid, och därmed misslyckas med att utföra sin funktion adekvat. Många onlineforum rekommenderar att använda äggkartonger för ljudisolering och akustiska absorptionsändamål. Jag vill betona att äggkartonger inte är lämpliga för något av dessa ändamål, plus att de är brandfarliga och till och med samlar damm! Om vi inte applicerar ljudisolerande material på gipsväggar, kommer det bara att förstärka bullret ytterligare.

Låt Oss Titta På Några Ljudbullernivåer:

till exempel:

 • Datorns kylfläkt, myggbuzzning, prasslande löv: 10 dB
 • Prasslande löv, tickande klocka: 20 dB
 • Viskning, andning: 30 dB
 • Gatubuller som kommer in: 40 dB
 • Tyst regn, kökskylskåp, mjuk radio: 50 dB
 • Fågelsång, konversationstal: 60 dB
 • Trafikfordon: 70 dB
 • Högt tal: 70−85 dB
 • Motorcykel: 80 dB
 • Skrik: 80−100 dB
 • Piano: 60−95 dB
 • Gräsklippare, storm, tåg: 90 dB
 • Tryckpress: 95 dB
 • Jackhammer: 100 dB
 • Nöjesställen, cirkelsåg: 110 dB
 • Vattenfall: 120 dB
 • Jetmotor: 130 dB
 • Airbagutlösning på nära håll: 160 dB
 • Fyrverkerier: 170 dB
 • Skottlossning nära örat: 180 dB

De skadliga effekterna av buller beroende på bullernivån:

 • Över 40 dB, påverkar negativt inlärning och koncentration
 • Kontinuerlig närvaro av buller över 60 dB kan också skada vår hörsel
 • Vid kontinuerligt buller över 65 dB kan risken för hjärt-kärlsjukdomar öka med upp till 20%
 • Över 85 dB kan orsaka allvarligare skador
 • Över 120 dB kan även resultera i hörselnedsättning, på kortare tid

Bullerförorening

Buller består av ljud med varierande tonhöjder. Vissa av dessa ljud är bortom vårt hörvidd och upptäcks inte av våra öron. Ljud under den nedre gränsen för hörsel kallas infraljud, och de över det övre intervallet är ultraljud. Även om vi inte fysiskt uppfattar dessa påverkar de oss ändå. Grad och intensitet av bullerförorening beror på ljudets styrka, varaktighet och tonhöjd. Den tid det tar för bullerinducerad hörselnedsättning att utvecklas påverkas av ljudets natur, styrka, varaktighet samt vår kropp, hälsostatus, ålder och sociala situation.

Vilka Symptom Kan Bullerförorening Orsaka?

ljudisoleringRinging, surrande, poppande, surrande i öronen Yrsel, vestibulära klagomål, hörselnedsättning Bullerskåra: Upplevs vid 4000 Hz, sträcker sig inledningsvis till höga ljud, indikativt för neural hörselskada.

Den Bästa Enkla Lösningen: Att reducera bullernivån i våra hem kan skapa en lugnare, lyckligare och hälsosammare miljö.

Varje år på vår planet ökar nivån av skadligt och störande buller med 1 decibel. Ungefär 40% av befolkningen i Europeiska Unionen och omkring 25% av befolkningen i vårt land, grovt två och en halv miljon människor, tvingas arbeta och leva i en miljö med en bullernivå på 50-60 decibel. Kontinuerligt buller skadar hälsan. Tyvärr, trots tillgängligheten av många typer av ljudisolering och ljudabsorberande material idag, betalar få byggare och utvecklare speciell uppmärksamhet till betydelsen av bullerreducering under byggnation.

Buller Tar År Från Våra Liv

Enligt undersökningar av WHO (Världshälsoorganisationen), i Europa, orsakar sjukdomar som resultat av de skadliga effekterna av buller att vi förlorar 1 miljon år av liv årligen! Därför rekommenderar WHO att bullernivån i våra hem, arbetsplatser och levnadsutrymmen bör förbli under 35-40 dB under dagen och 30 dB på natten för att förebygga hälsoskador och undvika att störa koncentration och prestation. WHO jämförde den enkla effekten av modern världens bullerförorening på hälsa och själ med pesten i en studie från 2011. Ungefär 3,000 européer dör varje år av hjärtsjukdomar orsakade av bullerexponering! Det är bäst om vi tar farorna med bullerförorening på allvar!

Similar Posts