I vår allt mer bullriga värld är det en allt större utmaning att skapa ett lugnt boende. Lyckligtvis är det inte en omöjlig uppgift eftersom ibland räcker det med några bra idéer för att utesluta de stressorsakande ljudföroreningarna från vår omgivning.

Ljudabsorption blir lösningen!

Ljudabsorberande element kan vara akustiska produkter som utformats specifikt för detta ändamål, men hemgjorda lösningar kan också hjälpa mycket om du bor eller arbetar i ett bullrigt, livligt område. På ett bullrigt kontor är det mycket mer stressigt att koncentrera sig än i en tyst, lugn miljö, så arbetseffektiviteten kan också ökas genom installation av ljudisolering.

Ljudisolering med frontvägg

Eftersom de akustiska aspekterna ofta får minst uppmärksamhet i byggnader så är det inte konstigt att de flesta byggnader har obehagliga akustiska egenskaper. Lyckligtvis kan dessa förbättras i efterhand, till exempel genom användningen av frontväggar. De erbjuder utmärkt ljudabsorption, men nackdelen är att de kräver ganska mycket arbete. Om det är dags att renovera ditt hem bör du definitivt överväga detta alternativ. Även om det är effektivt så kan man inte förbise att det behövs mycket utrymme, eftersom det krävs 8-10 cm tjockt med glas- eller stenull mellan ramarna.

Med ljudabsorption mot ljudförorening

Inte kan vi skydda mot buller utifrån bara genom att ljudisolera väggar, golv, tak och installera moderna dörrar och fönster, utan vi kan även placera ljuddämpande material inomhus.

Hexagon-panel-soffa-snabb-300x300Ljudabsorberande överdrag kan vara extremt mångsidiga. De förhindrar reflektion av ljud och minskar ekot, vilket avsevärt ökar känslan av komfort. Vi kan skydda mot ljudföroreningar med mjuka material, ljuddämpande gardiner och ljudmattor. Vanliga versioner av dessa kan också fungera, men vill man få ut det mesta av dem vad gäller ljudabsorption kan man även skaffa ljudisolerande gardiner och mattor. Den senare kategorin kan givetvis även sättas på väggar och fungera som ljudabsorbenter. Dessutom är det en kostnadseffektiv lösning för att personalisera inredningen. En oändlig mängd variationer finns tillgängligt.

Låt oss stoppa ljudspridningen

Stora utrymmen tillåter fritt ljud, vilket passar bra i en konsertsal, men inte så mycket i en kontorsbyggnad. Om möjligt är det värt det att använda avdelande skärmar eller gardiner. Skärmarna ser inte bara bra ut, de är lätta att flytta, så de kan snabbt och enkelt placeras där man vill ha dem. En bokhylla eller arkivskåp packad med större böcker förhindrar också oönskade ljud och minskar bullervolymen något.

Ljudisolerande paneler

Fotoakustiska paneler ..- 300x200De ser ut som dekorativa tavlor, men är ändå mycket mer än så, och hemligheten ligger i strukturen. De består vanligtvis av flera mjuka delar. De kan hängas upp var som helst där vi vill bryta av ljudets väg i ett större utrymme. De finns i en mängd olika färger och former, och kan varieras fritt. På så sätt det kan man skapa ganska unika lösningar, som också kan bidra till rummets design. De kan till och med hängas runt sängen som en sänghimmel i sovrummet. Effekten kommer man att märka av omedelbart. Vilan blir mycket effektivare. Men man kan också isolera sig från oönskade ljud som man råkar ut för när man arbetar. Om man ​​lyssnar på någon form av avslappningsmusik medan man arbetar eller kopplar av, kommer musiken att sprida sig mycket mindre i lokalerna, och på så sätt störs inte andra av aktiviteterna.

Isoleringen av källan till bullret ska inte heller glömmas bort

Det finns många maskiner på ett kontor eller till och med i våra hem som ger ifrån sig olika ljud under drift. Om möjligt, försök att placera dem så långt bort från den punkt där du är mest på jobbet. Skrivaren, kopiatorn och dokumentförstöraren kan också omges av ljudabsorberande material med bra resultat.

Ljudabsorption med stil

Möbler spelar också en viktig roll för intern ljudabsorption, eftersom de också förhindrar oönskat ljud och neutraliserar eller sprider det beroende på sina egenskaper. Inte bara möblernas design och överdrag spelar en viktig roll för att skapa behagliga akustiska förhållanden, möblernas material är också av betydelse. Detta gäller särskilt för möblemang i trä. Tall, ek och svart valnöt är inte bara pråliga, utan har utmärkta ljuddämpande egenskaper. Ineffektiva och fula lösningar som frigolitpaneler, ägglådor och plastsvampar ska glömmas. De ger inte bara ett dåligt visuellt intryck, de gör till och med situationen värre, eftersom de inte är kapabla att eliminera bullret.

En stor garderob absorberar effektivt ljudvibrationer, och kan också vara ett alternativ till ljuddämpning. Dessutom innebär den inte någon extra kostnad, eftersom den finns i alla hushåll. Den ska placeras intill väggen som gränsar till rummet från vilket bruset hörs. I detta avseende är en bokhylla fortfarande ett bra alternativ, men en sofistikerad tavelvägg kan också bidra till att göra en bullrig granne lättare att stå ut med.

De flesta av idéerna som listas är extremt enkla och billiga att implementera. Det är såklart upp till oss i vilken utsträckning vi vill investera mot ljudföroreningarna. De bästa resultaten kan uppnås med hjälp av specialister som utför akustistka mätningar med speciella instrument för att designa ljudabsorptionssystem.

BG

Similar Posts